Ołtarz

śś. Wojciech i Ignacy Loyola

Św. Wojciech wywodzący się z czeskiej rodziny Sławnikowiców, biskup Pragi, który wybrał los misjonarza i ruszył, by głosić słowo Boże pogańskim Prusom. Zamordowany przez nich w r. 997 stał się jednym z najstarszych i najważniejszych patronów Europy, głównie dzięki działaniom cesarza Ottona III. Jego relikwie w katedrze w Gnieźnie były przez wieki wielkim ośrodkiem kultu i miejscem o znaczeniu patriotycznym dla Polaków. Ukazywany jest w szatach kapłańskich z atrybutami władzy biskupiej, a nawet arcybiskupiej, w dłoniach trzyma niekiedy wiosło, którym wg legendy został zamęczony przez Prusów.

Św. Ignacy Loyola zm. w r. 1556  i kanonizowany w r. 1622 założyciel zakonu jezuitów. Jeden z najważniejszych i najpopularniejszych świętych Kościoła doby kontrreformacji, którego kult szerzony był w szczególności przez wszechpotężne zgromadzenie. Przedstawiany w sutannie, z książką i z imieniem JEZUS w dłoni.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964