Relikwie

Mitra św. Stanisława

Wys. 64, szer. 28 cm. Mitra, czyli ceremonialne nakrycie głowy biskupa została wykonana ok. połowy XIII w. z tkaniny włoskiej. Ze względu na wielkie bogactwo dekoracji (naszywane blaszki zwane moniliami, perły, turkus) należy ona do gatunku Mitraa pretiosae, które używane były tylko w najważniejsze uroczystości roku kościelnego i w czasie ceremonii o charakterze wyjątkowym. Przyjmuje się, że mitra została ufundowana i wykonana na uroczystości kanonizacyjne św. Stanisława w Asyżu, albo w Krakowie, jednak konstatacja taka nie ma zbyt mocnych podstaw. Wiadomo natomiast, że używano jej w związku z kultem krakowskiego męczennika, co poświadczają m. in. odnalezione w czasie ostatnich prac konserwatorskich, ślady wosku (zapewne od świec ustawianych na ołtarzu, przy relikwiarzu świętego). Jako pamiątka po św. Stanisławie została też odnotowana w inwentarzu katedry krakowskiej z r. 1563 oraz w najstarszych przewodnikach po wzgórzu wawelskim.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964