Bryła Katedry

Herb Poraj

Herb Poraj ma kształt pięciolistnej rozety. Pieczętował się nim biskup krakowski Bodzanta (ok. 1290-1366), który w znaczący sposób przyczynił się do intensyfikacji prac przy budowie korpusu nawowego. Zdobienie budowli i dzieł sztuki herbami fundatorów stało się bardzo popularne w późnym średniowieczu. Znaki te miały przypominać osobę dobrodzieja i skłaniać do modlitwy za jego duszę. Akt fundacji miał charakter religijny, a jednym z jego najważniejszych celów było zapewnienie sobie zbawienia.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964