Bryła Katedry

Kaplica św Jana Ewangelisty

Kaplica została wzniesiona na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie (podobnie, jak znajdująca się po drugiej stronie obejścia kaplica Św. Małgorzaty), a jej budowę ukończono przed r. 1344. Fundatorem był budowniczy prezbiterium katedry, biskup krakowski Jan Grot. Sklepienie zachowane wewnątrz kaplicy jest jednym z najstarszych zachowanych na ziemiach polskich sklepień gwiaździstych. Pierwotny układ budowli został zaburzony w r. 1501, kiedy to wnętrze zostało przedzielone ścianą a w części zachodniej urządzono kaplicę grobową króla Jana Olbrachta.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964