Bryła Katedry

Okno

Dwunastoboczne okno przypomina wielkie rozety znane z fasad gotyckich katedr francuskich. W obecnym kształcie ma ono jednak charakter neogotycki, bowiem zostało gruntownie przekute w połowie XIX w. Kamienne dekoracje wewnątrz rozety (tzw. maswerki) pochodzą z końca tego samego stulecia.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964