Bryła Katedry

Okno parteru

W pomieszczeniu w dolnej części wieży do pocz. XV w. zbierali się na posiedzenia członkowie kapituły katedralnej. Później kapitularz przeniesiono do wieży Zegarowej, a w wieży Wikaryjskiej urządzono kaplicę rodziny Szafrańców.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964