Bryła Katedry

Posąg Św. Stanisława

Biskup krakowski Stanisław, według źródeł pisanych z w. XII poniósł męczeńską śmierć w r. 1079 w kościele Archanioła Michała na Skałce. Jego kult zaczął się rozwijać dopiero w XIII w., a w r. 1253 udało się doprowadzić do kanonizacji. Niedługo przed tym wydarzeniem szczątki biskupa zostały złożone na skrzyżowaniu naw romańskiej katedry, gdzie spoczywają do dnia dzisiejszego. Posąg w szczycie fasady przypomina o patronacie świętego nad Kościołem krakowskim i polskim, a także o jego szczególnej opiece nad odrodzonym królestwem.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964