Bryła Katedry

Reliefy

Po bokach portalu zachodniego katedry znajdują się dwa kamienne reliefy ukazujące św. Małgorzatę z Antiochii (po prawej) i Archanioła Michała (po lewej). Rzeźby te są prawdopodobnie pozostałościami kamiennej nastawy ołtarza z kaplicy św. Małgorzaty, po stronie północnej obejścia prezbiterium. Kaplica ta została wzniesiona jako miejsce pochówku biskupa krakowskiego Nankera, a jej budowę ukończono w r. 1322. Ołtarz zniszczono prawdopodobnie w związku z przekształceniem kaplicy na zakrystię, a zachowane fragmenty wmurowano w fasadę katedry. Stało się to z pewnością przed konsekracją kościoła w r. 1364.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964