Bryła Katedry

Wieża wikaryjska

Wieża południowa katedry wniesiona do znacznej wysokości ze starannie obrobionej kostki wapiennej, jest obok krypty św. Leonarda, jedyną pozostałością romańskiego kościoła katedralnego. Górne, ceglane partie pochodzą z 3 ćw. XIV w., a całość ok. r. 1530 została zwieńczona wspaniałym późnogotyckim hełmem, który widoczny jest na najstarszych widokach Wawelu.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964