Ołtarz

śś. Stanisław i Wacław

Św. Wacław jeden z patronów Polski, Krakowa i katedry na Wawelu. Św. Wacław był księciem czeskim z dynastii Przemyslidów, zamordowanym wg tradycji w r. 929 przez własnego brata – Bolesława. Kult św. Wacława, który był pierwszym patronem katedry w Krakowie, wiąże się prawdopodobnie z okresem czeskiego panowania w Małopolsce, przed jej zdobyciem przez Bolesława Chrobrego. Przedstawiony w antykizującej zbroi z tarczą i włócznią, najczęściej przydawano mu też mitrę książęcą na głowie.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964