Relikwie

Relikwiarz fundacji Zofii Jagiełło

Relikwiarz na głowę św. Stanisława fundacji Zofii Jagiełłowej.

Wys. 24, średnica podstawy 23 cm. Dzieło powstało po r. 1424 z fundacji ostatniej, czwartej żony króla Władysława Jagiełły – Zofii Holszańskiej do przechowywania głowy św. Stanisława, co potwierdzają dwie koncentryczne inskrypcje biegnące na pokrywie. Dzieło to jest najstarszym z zachowanych tzw. relikwiarzy puszkowych w Polsce, inicjującym serię podobnych pojemników na relikwie. Są one bardzo charakterystyczne dla sztuki polskiej, a w różnych zbiorach do dziś zachowało się niemal czterdzieści takich przedmiotów.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964