Relikwie

Złota moneta Władysława Łokietka

(Muzeum Narodowe w Krakowie).
Niedługo przed śmiercią Władysława Łokietka wybito złote dukaty z wizerunkiem tronującego króla na awersie i św. Stanisława na rewersie, a emisję tę łączy się najczęściej z uroczystościami rocznicowymi – tzw. jubileuszem św. Stanisława ogłoszonym przez papieża Jana XXII w r. 1330 w celu zebrania środków na walkę z niewiernymi. Wyobrażenie świętego wraz z inskrypcją podkreśla, że przestał on być gwarantem zjednoczenia, a stał się patronem odrodzonego Królestwa.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964