Nagrobek Jagiełły

Pobierz wtyczkę Flash

Get Adobe Flash player

Psy i sokoły na cokole

Przedstawienia zwierząt na cokole nagrobka wiąże się z kulturą dworską, której szczególnie ważnym elementem były polowania. Jan Długosz poświadcza, że król Władysław Jagiełło był zapalonym myśliwym, a nawet więcej – oskarża go o wręcz maniakalne poszukiwanie rozrywki w puszczach i lasach.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964