Relikwie

Relikwiarz ramienia

Relikwiarz ramienia świętego ufundowany do kościoła katedralnego przez Tomasza Zamojskiego w r. 1631.

Relikwiarz ma wyjątkową formę odciętego przedramienia świętego, nasiekanego ciosami mieczy, z wyraźnie widocznymi ranami broczącymi krwią. Dzieło to zostało ufundowanego przez kanclerza wielkiego koronnego Tomasza Zamojskiego (zm. 1638 r.), zapewne w związku z pracami przy nowej kaplicy św. Stanisława budowanej z woli biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Kiedy prace skończono i pod kopułą ustawiono starą, gotycką trumnę św. Stanisława, ufundowaną w 2 poł. XIV w. przez Elżbietę Łokietkówną, włożono do niej relikwiarz ramienia męczennika podarowany przez Zamojskiego.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964