Ołtarz

Postacie Ewangelistów

Postacie Ewangelistów z boków kopuły nad baldachimem ołtarza św. Stanisława:

Św. Jan Ewangelista, którego atrybutem jest orzeł.

Św. Marek Ewangelista, którego atrybutem jest lew.

Św. Łukasz Ewangelista, którego atrybutem jest wół.

Św. Mateusz Ewangelista, którego atrybutem jest anioł (istota ludzka ze skrzydłami)

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964