Bryła Katedry

Okno na piętrze

Na wysokości trzeciego piętra wieży, na drewnianej konstrukcji zawieszone są obok siebie trzy dzwony. Najstarszy z nich Nowak (zwany też Nowym) pochodzi jeszcze z XIV w. Drugi Goworek, albo Gąsiorek powstał ok. połowy XV w. Trzeci dzwon nosi imię Maciek i został odlany w gdańskim warsztacie Michała Reinholda na zamówienie biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego w r. 1669.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964