Bryła Katedry

Kaplica św Katarzyny

Budowla ta, podobnie jak przylegająca do niej od północy kaplica Św. Małgorzaty należy do najstarszych części katedry. Została ona ufundowana przez kanonika Mikołaja Crasiciusa przed r. 1325. Później została gruntowanie przebudowana na mauzoleum biskupa Piotra Gamrata (1545-1547), a jeszcze później przez kanonika Jerzego Grochowskiego (1649). Obecnie trudno odczytać jej pierwotną, gotycką formę.

Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej - jak w mało której Katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Kardynał Karol Wojtyła
8 marca 1964